Események

Ismeretterjesztő előadások

EGY-KOR

A Táltos Esték folytatásaként indítottuk útjára 2009-ben EGY-KOR címmel új ismeretterjesztő sorozatunkat, mely a történelmen kívül az irodalom a tudomány és a művészet témaköréből is meríteni kíván.

2011.

Takaró Mihály irodalomtörténész szuggesztív előadásban Tormai Cécile műveit mutatta be és a száműzött magyar irodalom területére kalauzolta el a hallgatókat.
Dr. Kubassek János geográfus Germanus Gyula kutatásairól és az Iszlám világ érdekességeiről tartott előadást.
Dr. Koós Ferenc nyugalmazott középiskolai igazgató hősök napján megtartott előadásában a Rákóczi-szabadságharcot ismertette és mutatott rá kimenetelének okaira.

2010.

Gróf Klebelsberg Éva történész a neves kultuszminiszterről, Klebelsberg Kunó gróffal és hagyatékával ismertette meg a hallgatókat.
Dr. Kubassek János geográfus Teleki Pálról, a tudós és államférfiről, ősszel pedig gróf Almássy Lászlóról tartott tudományos igényességű előadást.
Dr. Koós Ferenc nyugalmazott középiskolai igazgató pedig Széchenyi István életének kevésbé ismert részleteit tárta fel, ősszel pedig Bocskai István korát ismertette

2009.

Dr. Obrusánszky Borbála orientalista a Hun birodalomról és a hunok eurázsiai továbbéléséről tartott érdekfeszítő előadást.
Mesterházy Zsolt ókorkutató a Kárpát-medence negyvenezer évének történetét foglalta dióhéjba az itt megfordult népek kultúrájának tükrében.
Szakács Gábor rovásírás oktató előadásában a boszniai piramisokról beszélt, az ott talált rovásjelekről és azok hasonlóságáról, illetve egyezéséről az olyan korábbi leletekkel, mint a tatárlakai korong.
Dr. Kubassek János geográfus Baktay Ervin és Kőrösi Csoma Sándor életútját mutatta be.
Dr Kiszely István antropológus a svájci hun völgy titkait tárta fel.
Dr. Koós Ferenc nyugalmazott középiskolai igazgató témája Szent István és az államalapítás volt.

Táltos Esték

Az egyre nagyobb az érdeklődés a magyarok ősi történelmének megismerése iránt arra késztette egyesületünk néhány tagját és barátainkat, hogy egy sorozat keretében mutassuk be a magyar őstörténet és történelemfelfogás eddig elhallgatott irányzatát. Összefogásunkkal pártpolitika felett álló, a nemzeti, helyi lokálpatrióta és az egyetemes kulturális értékeket felvállaló közösséget hoztunk létre Dunaharaszti Polgári Kör, a Hetvenkét Vármegye Védegylet, a Dunaharaszti Művészeti Egyesület és a Dunaharaszti Westernlovas Egyesület közreműködésével.

I. 2007. október 6.
A palóc Arvisurák üzenete a ma magyarjainak
Kozsdi Tamás előadása

II. 2007. október 20.
A hun világbirodalom terve
Kozsdi Tamás előadása

III. 2007. november 3.
Beszélgetés magyarságról, történelemről, őskultúráról
Moderátor Cséza László

IV. 2008. március 28.

IX-XI. századi történelem, kultúra és a kísérleti régészet
Magyar Attila, az Emese Park vezetőjének multimédiás előadása

V. 2008.június 07. a civil napon a jurtában
Az ősi rovás
Előadó Varga Ferenc

VI. 2008. június 08. a civil napon a jurtában
Őstörténetünk és kultúránk
Dr. Kiszely István antropológus professzor előadása

Kisvárosi beszélgetések

2000 és 2004 között összesen hét alkalommal rendeztük meg Tornai József irodalomtörténeti előadásait, melyeken a közönség megismerhette Hamvas Béla, Bibó István, Kodolányi János, Németh László és Illyés Gyula munkásságát, valamint Nagy László, Pilinszky János és Szabó Lőrinc költészetét. A millennium évében csatlakozva a „Haza a magasban” televíziós sorozathoz, a Versposta egyik adását városunkban készítette a Duna TV. A forgatás egyesületünk szervezésében történt.

Képek a sorozatról:

2004-2003

2002-2001

2000