Rólunk

A Dunaharaszti Polgári Kör 1995-ben alakult, azzal a céllal, hogy összefogja és fejlessze a dunaharaszti lokálpatrióta kezdeményezéseket.

A Dunaharaszti Polgári Kör tevékenysége:

  • Városszépítő és városvédő tevékenység
  • Ökológikus és regionális szemlélet meghonosítása
  • Településünk hagyományainak ápolása, történetének kutatása
  • Kulturális és a modern ember életminőségét javító programok szervezése és
    támogatása, új hagyományok teremtése
  • A város turisztikai és idegenforgalmi életének támogatása, javítása
  • Kapcsolódás az európai hagyományos értékekhez és polgári tradíciókhoz

A Dunaharaszti Polgári Kör a választott jelmondatához (Egyesült erővel!) és a klasszikus polgári és lokálpatrióta hagyományokhoz híven nyitott és kezdeményező a helyi és regionális társszervezetekkel, valamint az önkormányzattal való együttműködésre.

Az elmúlt évek eredményei ezt a szándékot is igazolták, hiszen a Polgári Kör sikeres programjainak megvalósításában a Német Kisebbségi Önkormányzat, a Dunaharaszti Művészeti Egyesület, a Dunaharaszti Szépítészeti és Történeti Egyesület valamint a Dunaharaszti Önkormányzat tevőleges részt vállalt. Közös munkáját együttműködési szerződéssel megerősítve a Dunaharaszti Polgári Kör a József Attila Művelődési Házzal és Városi Könyvtárral, a Dunaharaszti Zeneiskolával és a Baktay Ervin gimnáziummal szervezett közös rendezvényeket.

2002 őszétől kibontakozott a helyi egyesületek polgári összefogása, ami mára túlmutat a város határain is, és egyre erősödő regionális kapcsolatot teremt a környező települések hasonló szervezeteivel.

A Dunaharaszti Polgári Körnek az utóbbi évek igényeként kiemelt feladata a civil szféra társadalmi megerősítése, a lokálpatrióta szemlélet elterjedésének elősegítése. Ennek érdekében a város szépítése, épített és környezeti értékeinek védelme mellett nagy sújt fektet helytörténeti és helyismereti kiadványok megjelentetésére.

A hagyományok ápolása mellett szeretné bevonni a közéletbe az utóbbi időben ideköltözött új lakótársakat, és lehetőséget szeretne biztosítani számukra a város életébe történő bekapcsolódásra, együttműködésre.

Mindezek jegyében Gáll Sándor elnök vezetésével a szervezet mindazokat meg kívánja szólítani, akik életüket és gondolkodásukat, valamint közéleti szereplésüket az ember természetes rendje valamint a hagyományos polgári és lokálpatrióta értékek kereteiben látják